Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

M – sdělení – seznámení s podklady rozhodnutí: "Polyfunkční dům Paprsek 1", k.ú. Stodllky, č.parc. 1

Od: 17. 03. 2022 Do: 04. 04. 2022
Územní a stavební řízení
Odbor stavební
Značka: MHMP 469624/2022
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení