Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

M – sdělení – seznámení s podklady rozhodnutí: Přístavba a staveb. úpravy byt. domu č.p. 1881 – 1884

Od: 13. 05. 2022 Do: 30. 05. 2022
Územní a stavební řízení
Odbor stavební
Značka: MHMP 850138/2022
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení