Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

M – sdělení – seznámení s podklady rozhodnutí: Staveb. úpravy byt. domu č.p. 2144 – 2154 ozn. jako "

Od: 21. 02. 2023 Do: 08. 03. 2023
Územní a stavební řízení
Odbor stavební
Značka: MHMP 375105/2023
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení