Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

M – veřejná vyhláška – oznámení o možnosti převzít písemnost: Staveb. úpravy byt. domu č.p. 2144 – 2

Od: 20. 09. 2023 Do: 06. 10. 2023
Územní a stavební řízení
Odbor stavební
Značka: MHMP 1950041/2023
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení