Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

MHMP OUR oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3618/00

Od: 05. 11. 2023 Do: 13. 12. 2023
Ostatní oznámení
Odbor kancelář starosty
Značka: MHMP 2132853/2023
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení