Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

MHMP OUR Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 29 a VVURÚ

Od: 04. 09. 2023 Do: 11. 10. 2023
Ostatní oznámení
Odbor kancelář starosty
Značka: MHMP 1825406/2023
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení