Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

MHMP OUR Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 30 ÚP SÚ HMP a VVURU

Od: 28. 04. 2024 Do: 05. 06. 2024
Ostatní oznámení
Odbor kancelář starosty
Značka: MHMP 843662/2024
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení