Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

MHMP OUR Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 31 a vyhodnocení vlivů

Od: 10. 12. 2023 Do: 17. 01. 2024
Ostatní oznámení
Odbor kancelář starosty
Značka: MHMP 2571683/2023
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení