Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

MHMP OUR – Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 42 ÚP SÚ HMP

Od: 10. 03. 2024 Do: 17. 04. 2024
Ostatní oznámení
Odbor kancelář starosty
Značka: MHMP 418927/2024
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení