Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

MHMP OUR Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3796, Z 3834 a Z 3835 vlny 32

Od: 18. 09. 2023 Do: 26. 10. 2023
Ostatní oznámení
Odbor kancelář starosty
Značka: MHMP 1922443/2023
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení