Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

MHMP OUR Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změny Z 3403/00 a VVURU

Od: 12. 12. 2022 Do: 19. 01. 2023
Ostatní oznámení
Odbor stavební
Značka: MHMP 2232884/2022
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení