Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

MHMP OUR Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3576/00 ÚP SÚ HMP

Od: 23. 08. 2023 Do: 29. 09. 2023
Ostatní oznámení
Odbor kancelář starosty
Značka: MHMP 1535203/2023
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení