Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

MHMP OUR – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3768/00 ÚP SÚ HMP a VVURÚ

Od: 28. 04. 2024 Do: 05. 06. 2024
Ostatní oznámení
Odbor kancelář starosty
Značka: MHMP 831971/2024
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení