Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

MHMP- OUR Oznámení o společném jednání o návrzích změn Z 2998 a Z 3032 vlny 09 ÚP SÚ HMP a VVURÚ

Od: 24. 12. 2023 Do: 09. 02. 2024
Ostatní oznámení
Odbor životního prostředí
Značka: MHMP 2613141/2023
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení