Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

MHMP-Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 33 ÚP SÚ HMP

Od: 05. 11. 2023 Do: 13. 12. 2023
Ostatní oznámení
Odbor kancelář starosty
Značka: MHMP 2275234/2023
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení