Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

MHMP-oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z3122/11 a Z3123/11 vlny 11 ÚPSÚ HMP a VVURÚ

Od: 04. 02. 2024 Do: 13. 03. 2024
Ostatní oznámení
Odbor kancelář starosty
Značka: MHMP 144385/2024
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení