Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

MHMP-Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3860/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů

Od: 14. 04. 2024 Do: 22. 05. 2024
Ostatní oznámení
Odbor kancelář starosty
Značka: MHMP 635240/2024
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení