Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nabídka č. 385, pronájem bytu za měsíční smluvní nájemné

Od: 20. 11. 2023 Do: 05. 12. 2023
Všeobecné informace
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-71011/2023
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení