Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nabídka pronájmu bytu č. 384 za měsíční smluvní nájemné a převzetí dluhu

Od: 16. 10. 2023 Do: 31. 10. 2023
Všeobecné informace
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-64140/2023
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení