Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nabídka pronájmu bytu č. 386 za měsíční smluvní nájemné

Od: 15. 01. 2024 Do: 30. 01. 2024
Všeobecné informace
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-02759/2024
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení