Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nabídka pronájmu prostorů sloužících podnikání v poliklinice Janského 2254, Praha 5

Od: 09. 08. 2023 Do: 26. 08. 2023
Všeobecné informace
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-50157/2023
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení