Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nález 1 ks střeliva s označením S&B 30-06 Spring – Místní oddělení Stodůlky

Od: 29. 05. 2024 Do: 02. 12. 2024
Ostatní oznámení
Odbor kancelář tajemníka
Značka: KRPA-136098-5/ČJ-2024-001216
Původce: Policie České republiky, Obvodní ředitelství Policie Praha II, Místní oddělení Stodůlky
Adresát: Policie České republiky, Obvodní ředitelství Policie Praha II, Místní oddělení Stodůlky
Stav: Policie České republiky, Obvodní ředitelství Policie Praha II, Místní oddělení Stodůlky

Dokumenty ke stažení