Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

novostavba rodinného domu na pozemcích parc.č. 961/2 a 961/1 k.ú. Stodůlky,

Od: 27. 11. 2023 Do: 13. 12. 2023
Územní a stavební řízení
Odbor stavební
Značka: P13-71460/2023
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení