Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

OOP – přechodná úprava provozu v ul. Wezlova, Na Výrovně, U Řepory, Toufarova

Od: 28. 11. 2022 Do: 14. 12. 2022
Ostatní oznámení
Odbor dopravy
Značka: P13-60277/2022 Vy
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení