Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

OOP – stavební zábor ul. Přecechtělova2498-2500

Od: 30. 05. 2022 Do: 14. 06. 2022
Ostatní oznámení
Odbor dopravy
Značka: P13-27149/2022
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení