Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

OOP – ul. Ovčí Hájek, K Sopce, Jeremiášova, úprava povrchů + posuv. zábor

Od: 17. 06. 2024 Do: 02. 07. 2024
Ostatní oznámení
Odbor dopravy
Značka: P13-37513/2024 Vy
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení