Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3214 vlny 14 ÚP SÚ HMP a VVURÚ

Od: 12. 02. 2024 Do: 13. 03. 2024
Ostatní oznámení
Odbor kancelář starosty
Značka: MHMP 161863/2024
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení