Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3221/14 vlny 14 a VVURÚ

Od: 08. 05. 2023 Do: 15. 06. 2023
Ostatní oznámení
Odbor kancelář starosty
Značka: MHMP 917345/2023
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení