Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Oznámení o konání veřejného projednání části návrhů změn vlny 35 ÚP SÚ HMP

Od: 24. 12. 2023 Do: 31. 01. 2024
Ostatní oznámení
Odbor kancelář starosty
Značka: MHMP 2624085/2023
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení