Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3827/00 a VVURÚ

Od: 08. 10. 2023 Do: 15. 11. 2023
Ostatní oznámení
Odbor kancelář starosty
Značka: MHMP 2039166/2023
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení