Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 20.05.22 – ul. Okruhová, ul. Příčka, ul. K Hájům

Od: 04. 05. 2022 Do: 23. 05. 2022
Ostatní oznámení
Odbor kancelář tajemníka
Značka: P13-22125/2022
Původce: Energo Praha spol. s r.o., IČ:62916513
Adresát: Energo Praha spol. s r.o., IČ:62916513
Stav: Energo Praha spol. s r.o., IČ:62916513

Dokumenty ke stažení