Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 23.06.2022 – ul. Vstavačová

Od: 07. 06. 2022 Do: 24. 06. 2022
Ostatní oznámení
Odbor kancelář tajemníka
Značka: P13-28444/2022
Původce: Energo Praha spol. s r.o., IČ:62916513
Adresát: Energo Praha spol. s r.o., IČ:62916513
Stav: Energo Praha spol. s r.o., IČ:62916513

Dokumenty ke stažení