Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 26.05.2022 – ul. K Opatřilce , Liščí a Zaječí

Od: 10. 05. 2022 Do: 27. 05. 2022
Ostatní oznámení
Odbor kancelář tajemníka
Značka: P13-23294/2022
Původce: Energo Praha spol. s r.o., IČ:62916513
Adresát: Energo Praha spol. s r.o., IČ:62916513
Stav: Energo Praha spol. s r.o., IČ:62916513

Dokumenty ke stažení