Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj

Od: 28. 08. 2022 Do: 13. 10. 2022
Ostatní oznámení
Odbor stavební
Značka: MHMP 1486837/2022
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení