Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

„Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2022 – 2027“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vl…

Od: 24. 08. 2022 Do: 08. 09. 2022
Ostatní oznámení
Odbor životního prostředí
Značka: MZP/2022/710/3224
Původce: Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801
Adresát: Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801
Stav: Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801

Dokumenty ke stažení