Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Povodí Vltavy- „Prohlášení předkladatele koncepce„ plánu dílčího povodí Dolní Vltavy 2021-2027

Od: 27. 02. 2023 Do: 14. 03. 2023
Ostatní oznámení
Odbor životního prostředí
Značka: PVL-13071/2023/430
Původce: Povodí Vltavy, státní podnik, IČ:70889953
Adresát: Povodí Vltavy, státní podnik, IČ:70889953
Stav: Povodí Vltavy, státní podnik, IČ:70889953

Dokumenty ke stažení