Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej části pozemku parc.č. 10/32 oddělený GP z pozemku parc. č. 10/1 v k.ú Třebonice

Od: 21. 05. 2024 Do: 07. 06. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-31657/2024 Mart.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení