Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej části pozemku parc. č. 2228/3 v k.ú. Stodůlky

Od: 12. 04. 2022 Do: 28. 04. 2022
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-18728/2022
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení