Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej částí pozemku parc. č. 2342/556 a 2372/820 v k. ú. Stodůlky

Od: 07. 05. 2024 Do: 23. 05. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-28616/2024 NAJA
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení