Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej nebytové jednotky č. 101 v bytovém domě U Jezera 2045

Od: 10. 07. 2023 Do: 31. 07. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-43027/2023 Mes.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení