Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej pozemku parc.č. 1923, 1926 a 1930 v k.ú. Jinonice

Od: 03. 08. 2023 Do: 19. 08. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-49214/2023 Jav
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení