Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej pozemku parc.č. 2131/206 v k.ú. Stodůlky

Od: 14. 12. 2022 Do: 01. 01. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-64606/2022
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení