Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej pozemku parc.č. 2228/3 v k.ú Stodůlky

Od: 21. 05. 2024 Do: 06. 06. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-31528/2024 Ros.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení