Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej pozemku parc.č. 2310/22 a části pozemku parc.č. 2310/2

Od: 10. 04. 2022 Do: 27. 04. 2022
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-18239/2022
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení