Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej pozemku parc.č. 241/3 a 242/3 v k.ú. Stodůlky

Od: 27. 11. 2023 Do: 12. 12. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-73001/2023 Jav
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení