Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodloužení nájemní smlouvy části pozemků parc. č. 2342/314 a parc. č. 2342/317 v k.ú Stodůlky

Od: 02. 04. 2024 Do: 19. 04. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-20659/2024 Mart.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení