Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodloužení nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 2653 a parc. č. 2572 v k.ú Stodůlky

Od: 10. 04. 2024 Do: 26. 04. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-22541/2024 Ros.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení