Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodloužení nájemní smlouvy na parc. č. 2694/1 v k.ú. Stodůlky

Od: 27. 03. 2024 Do: 12. 04. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-19804/2024
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení