Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem část pozemku parc. č. 2342/797 v k.ú Stodůlky

Od: 29. 05. 2023 Do: 14. 06. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-35210/2023 Sch.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení