Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části komunikace parc. č. 1177/147 v k.ú. Stodůlky

Od: 24. 05. 2024 Do: 14. 06. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-32466/2024 Mart.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení